LaPO 鎳氫充電電池4號

LaPO 鎳氫充電電池4號

.可重複充電使用居家、辦公室必備 .環保愛地球,可重複充電使用 .超低自放電率 .多重保護技術 .品質多重認證 .容量無虛標

可超商取
LaPO 鎳氫充電電池4號