BLADE過濾洗米器

.對流式沖洗,洗米快速乾淨 過濾網設計 .防止洗米時米粒跑出 .底部凹出防滑角,擺放平穩 .舒適握把及提手,拿握移動更方便

可超商取
BLADE過濾洗米器