Beats Studio Buds耳機

.紅色、黑色、白色 .立體聲分離效果 .採用Class藍芽技術,可過濾外部噪音 .與蘋果、安卓系統相容 .三種尺寸矽膠耳塞套 .續航力8小時

可超商取
Beats Studio Buds耳機