GARMIN Fenix6X進階腕錶

GARMIN Fenix6X進階腕錶

.支援多種運動模式 .血氧感測功能 .續航力最長達 64 天 .太陽能充電鏡面 .三衛星定位系統 .內建全球 2000 個滑學場地圖 .GARMIN PAY 行動支付 .可儲存播放歌曲

熱銷商品
GARMIN Fenix6X進階腕錶