MrSmart小紫塵蟎吸塵機2

.塵螨機市佔率 no.1 .最新 AI 智能「紅綠燈」髒污感知系統 .獨家搭配 36 個月耗材,原廠 1+1+1 三年保固 .同業最高 2000 萬產品責任險,通過 BSMI 商檢認證

可超商取
MrSmart小紫塵蟎吸塵機2