BRITA 濾菌龍頭式濾水器

BRITA 濾菌龍頭式濾水器

.立即濾除雜質微粒及 99.99% 細菌 .保留鈣、鎂等礦物質 .隨開即用,可直接生飲 .倒數顯示器,水量一目了然 .三種不同出水模式 .可適用多數水龍頭

熱銷商品
BRITA 濾菌龍頭式濾水器