Galaxy Watch 3 藍芽版

Galaxy Watch 3 藍芽版

【Samsung】Galaxy Watch 3 智慧型手錶藍芽版 R840∕R850,主螢幕尺寸 1.4" ( 34.5 mm) ∕ 主螢幕尺寸 1.2" ( 30.2 mm ),先進健康偵測、體適能輔助,是您智慧小幫手!旋轉錶圈精密設計,讓智慧生活無縫串連!

熱銷商品
Galaxy Watch 3 藍芽版