KINYO強效電擊UVA捕蚊燈

KINYO強效電擊UVA捕蚊燈

蚊子嗡嗡嗡~實在擾人清夢!化學殺蚊不安心,使用KINYO強效電擊UVA捕蚊燈(AB-102)物理誘捕技術,無毒、無味,好安心!UVA紫外線燈管誘蚊,360度密集電網,無死角有效捕蟲不漏抓!獨立式集蚊盒,清洗便利!捕蚊燈立著或是吊掛皆可!

六折以下
KINYO強效電擊UVA捕蚊燈